Articles

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

 

หลวงปู่หลุย จันทสาโร เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 เดิมชื่อ "วอ" แต่ด้วยความที่มีนิสัยช่างเจรจาเหมือนครูบา จึงถูกเรียกว่า "บา" ต่อมาเมื่อได้มาอยู่ที่อำเภอเชียงคาน มีโอกาสติดต่อกับพวกฝรั่งเศสทางฝั่งลาว และนับถือศาสนาคริสต์ ลุงของท่านจึงเรียกว่า“เซนต์หลุย" หรือ "หลุย" 

ท่านสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดศรีสะอาด จังหวัดเลย แต่เมื่อขอไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ทางบ้านไม่อนุญาตจึงอยู่บ้านทำงานเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร การที่ได้เห็นสัตว์ต่างๆ ถูกฆ่าเป็นอาหาร จึงเกิดความสังเวชใจ และตัดสินใจออกจากคริสต์ศาสนา และลาบวช ที่อำเภอแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2466 เมื่อครั้งหลวงปู่ไปมมัสการพระธาตุพนม ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่าจะบวชตลอดชีวิต ต่อมาท่านได้ขอถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์บุญ ปัญญาวโร โดยจำพรรษาที่วัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  ช่วงปี พ.ศ. 2469-2473 ได้จำพรรษา ณ วัดป่าหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีโอกาสได้จำพรรษาร่วมกับ หลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ต่อมาได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่างาม (ปัจจุบันวัดป่าวิเวกธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงปี พ.ศ. 2476-2477 ได้ออกเดินธุดงค์กับท่านอาจารย์เสาร์ เมื่อกลับจังหวัดเลย หลวงปู่ได้จำพรรษา ณ ถ้ำมโหฬาร ตำบลหนองหิน อำเภอภูกระดึง ปีพุทธศักราช 2505 จำพรรษาที่เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และสุดท้ายได้กลับมาจำพรรษา ณ ถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง และพัฒนาวัดผาบิ้งจนเป็นที่รู้จักทั่วไป 

หลวงปู่หลุย จนทสาโร  เป็นผู้ที่สันโดษ มักน้อย ประหยัดมัธยัสถ์ ท่านเป็นผู้ละเอียดลออ ช่างจดบันทึก หลวงปู่ยังเป็นผู้มีเมตตา อบรมสั่งสอนเผยแพร่ธรรม จึงทำให้หลวงปู่เป็นที่เคารพของสาธุชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หลวงปู่หลุย จนทสาโร ถึงแก่มรณะภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งมีอายุ 89 ปี